Gij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen

Gij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen.
Hoe fel ik leef, ‘k kan al uw vreugd niet rapen.
Gun mijn verdoolde zinnen eindlijk rust.
Laat mij één nacht lang en gelukkig slapen.