Gij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart

Gij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart.
Gij vloekt niet die door zonden wordt benard.
Gij weet het, wien zijn liefde wordt genomen,
Is als een bloem, door één nacht vorst verstard.