Gij weet te goed, dat ik gebonden ben

Gij weet te goed, dat ik gebonden ben;
Dat ik verloren in mijn zonden ben.
Al mag ik uw vergiffenis verwerven,
Dit blijft: dat ‘k aan mijn ziel geschonden ben.