Gij zijt het die het vele koren voedt

Gij zijt het die het het veie koren voedt
Met onze ellenden, met ons vleesch en bloed.
Hoe zal een nieuw geslacht verjongd verrijzen,
Als de oude kwaal in hen herleven moet?