God doet de sterren aan de lucht ontvonken

God doet de sterren aan de lucht ontvonken.
Ik ben van zoete liefde dwaas en dronken.
Hoe kom ik door dit zoele donker thuis!
Mij werd de wijn te schuimend ingeschonken.