God! zijn de nachten dan bestemd tot waken?

God! zijn de nachten dan bestemd tot waken?
Wat kunt Ge ons plotseling rampzalig maken.
Een woord, een lach, een onbewust gebaar,
Wij hooren liefdes broze heemlen kraken.