Gooi op de steenen van uw dobbelspel

Gooi op de steenen van uw dobbelspel.
Liefde, beslis, wat wacht mij, wee of wel?
O, aan het vreemde glanzen uwer oogen
Weet ik: alleen het ongeluk komt snel.