Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen

Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen,
Maar ook ’t gehuichel van de schijnbaar vromen.
Zij dringen ver van zondaars zich tezaam.
’t Is goed, laat mij maar eenzaam tot U komen.