Heer, wat mijn verre vaderen misdeden

Heer, wat mijn verre vaderen misdeden,
Moet weder in dees ééne ziel geleden?
Geef mij ook hunner liefden hooge som
En ’t heil waarom zij baden en fel streden.