Hemelvaart

Licht huift om hen de blauwe kolk
Des hemels, dien de Heer doortrekt.
Toen heeft Hij troostend met een wolk
Hun heimwee overdekt.

En vlak nabij ontsprong een stem:
(Gods bode is een fontein van licht)
– Verkondig in Jeruzalem
Zijn weerkomst ten gericht.

Een korte spanne dekt dit floers
Uw oogen voor zijn majesteit. –
Toen voelden zij zich heengeleid
Gelukkig en jaloersch.

Nòg stelt Gij tusschen ons de wolk,
Schoon haar Uw heilig vuur doorgloor.
O, wanneer stòrt Gij tot Uw volk?
Kom, Heere Jezus, kom!