Het leven scheppend, schiept Gij ook het sterven

Het leven scheppend, schiept Gij ook liet sterven.
Ons, uwe werken, wijdt Gij ten verderve.
Als slecht uw werk is, spreek, wien is de schuld?
En is het goed, waarom breekt Gij ’t aan scherven?