Hij had den hamer in Zijn hand genomen

Hij had den hamer in Zijn hand genomen.
Ik zag den slag, en kromp in angstig schromen.
God! sla de wanden van mijn hart niet in!
Hij zei: hoe zou Ik anders binnenkomen?