Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg

Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg,
Hij, de vervuller van wat ieder vroeg.
Hij sprak den beker langend: drink! ‘k zei: neen!
Drink! Loech Hij, is mijn liefde niet genoeg?