Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand

Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand,
Mijn hart is slecht, geen vonkje vroomheid brandt.
Gij stapelt al mijn zonden op mijn hoofd.
Hoe wordt Uw liefde en Uw gena bekend?