Ik denk slechts aan uw zuiver aangezicht

Ik denk slechts aan uw zuiver aangezicht.
Uw leden blank en kuisch als manelicht.
De smettelooze koelheid van hun veeren
Sluite’ om harts goed de struische zwanen dicht