Ik mat van dag en nacht…

Ik mat van dag en nacht
Het licht en donker laken,
Een luttle spanne langs
Der eeuwigheden el.
En vroeg: wat moet ik van
Dit snipperlapje maken?
‘Uw altoosdurend kleed,’
Sprak Hij, ‘en maak het wel.’