Ik overtrad Uw wetten achteloos

Ik overtrad Uw wetten achteloos.
‘k Deed onbekommerd wat mijn hart verkoos.
‘k Was vroolijk en de slaap kwam alle nachten.
Nu ‘k rouw en Gij vergeeft, blijf ‘k slapeloos.