Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten

Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten,
Maar ‘k zie U niet door de beslagen ruiten.
Onrustig ga ik in mijn woning om.
Ik heb U lang en dringend hooren fluiten.