Is liefde lijden? waarom het te sussen?

Is liefde lijden? waarom het te sussen?
Een laaiend vuur? waarom het uit te blusschen?
Beter is ’t in den fellen brand van leed
Zich dronken zoenen en zich nuchter kussen.