Kent gij de schijngestalten van den wijn?

Kent gij de schijngestalten van den wijn?
Zuur voorjaars; zoet door zomerzonneschijn;
Zwaar gouden in den herfst; waarom verbaast ge u?
Viool en fluit snijdt één mes uit één pijn.