Lied

O Heer, Gij hebt gezegd,
Ik huis niet met een knecht,
Bij vrije zonen
Wil ik wonen.

Gij hebt ons lang gezocht
En kostbaar vrij-gekocht.
Leven om leven
Dorst Gij geven.

Meester van ons gemoed,
O Broeder van ons bloed,
Wat kondt Gij winnen
Dan ons minnen?

Gij maakt ons wezen stil
En vormt ons naar Uw wil.
wààr Ge ons wilt richten
Doen we Uw plichten.

Komt Gij te wapenschouw?
Wij zweren hou en trouw.
Doe ruischend opengaan
Voor ons Uw vaan.

Die ons hebt vrijgesteld,
Wij staan voor U te veld,
Te bieden weerstand
Wie dringe in ’t land,

Opdat niet worde ontwijd
’t Erf daar Gij meester zijt,
En wij, Uw zonen,
Bij U wonen.