Mijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten

Mijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten.
Open Uw deuren, God, en treed naar buiten.
Leun uit het venster, roep een korten groet,
Of laat Uw glimlach glanzen door de ruiten.