Miserere

Heere, zij hebben U kwaad gedaan,
Van dat Gij waart geboren,
Tot men U met een balk belaá n
Tusschen de moordenaars deed gaan
En hangen aan het hout.
Gij hebt soldaten en joden
Vergeving aangeboden.
Ach Heere,
Miserere
wie de dood benauwt.