Nooit drong men door tot waar de rozen stonden

Nooit drong men door tot waar de rozen stonden,
Zonder te voelen dat de doornen wondden.
Pronkt er wel ooit een kam in liefstes haar,
Eer hij door honderd breuken is geschonden?