O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden

O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden,
De machtige en de nederiggezinde.
Een ieder spreekt van U — allen zijn doof!
Elk ziet U, maar met oogen van een blinde.