O vaste wetenschap, dat ginder heil is

O vaste wetenschap, dat ginder heil is,
Dat ’t tusschen U en mij maar ééne mijl is.
Al blijft Uw boot nog verre van mijn roep,
‘k Weet, dat Uw vaartuig naar mij onderzeil is.