O zalige avond, de verdwaasde lippen

O zalige avond, de verdwaasde lippen
Lieten een schat van lachen waardloos glippen.
Ziet gij de sterren? vroeg uw stille stem.
Ik: ‘k zie door nevelen twee gouden stippen.