Och, dat het leven als dees avond werd!

Och, dat het leven als dees avond werd!
De aard ligt bebloemd, de hemel staat besterd.
En overal heerscht Gij, o mijn Beminde!
Gij schijnt in ’t hart en weerlicht in de vert’.