Of ‘k wakker aan Uw ijzren greep ontkom

Of ‘k wakker aan Uw ij zren greep ontkom,
Gij weet wel, dat ‘k voor U in droomen krom.
Wat mij des daags door U wordt kwijtgescholden.
Betaal ik ’s nachts met woekers hoogen som.