Open de poort, want Gij zijt de portier

Open de poort, want Gij zijt de portier.
Wijs mij den weg, o Gids, door aards revier.
Ik leg mijn hand alleen in Uwe hand.
Allen vergaan, maar Gij blijft eeuwig hier.