Over mijn oogen komt de schoons droom

Over mijn oogen komt de schoone droom;
Stil zit ik onder liefdes wonderboom.
God, wil geen worm van valschep haat beschikken.
Laat mij gelukkig zijn, en goed, en vroom.