’t Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen

’t Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen,
Vertwijfeld trachten tot Uw hart te dringen.
Wiens stem niet brak in lust en hevig leed,
Kan straks niet met de hemelingen zingen