Toekomst

Dat wij dit droomen dorsten,
En bewust ernaar streven:
Eens onder uwe vorsten
Als gelijken te leven.

Misschien meer, misschien minder
Aan wijsheid en goed,
Maar even fel doorzinderd
Van uw liefdesgloed.

Die Uwe toekomst koos
Vol mateloos begeeren
Moet veel en lang ontberen,
Maar niet altoos.