Troost

Men heeft den Zoon des Hemels afgezet.
Hij wou niet luistren naar de mandarijnen.
Nu zit hij in een kale kloostercel
En stopt zich alle dagen vol met rijst.

De rijst is voedzaam en de keizersbuik
Zwelt machtiger dan alle mandarijnen.
Troost u in uw verneedring, Hemelzoon,
De keizer blijft de heerlijkste van allen.