Wat ‘k van dit Leven tot Uw huis wou dragen

Wat ‘k van dit leven tot Uw huis wou dragen
Hebt Gij verwoed mij uit de hand geslagen.
Waarom zendt Gij mij op een nieuwen tocht,
Daar ik niet naar een beetren schat kan jagen?