Wie heeft zijn water uit U, Wel, geput?

Wie heeft zijn water uit U, Wel, geput?
Wie heeft U, Brood, in eenzaamheid genut?
Wie heeft zich in U, Donker, laten huilen?
Die is voor dood en duivel wel beschut.