Wie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?

Wie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?
De heele wereld is Uw wet ontvlucht.
En de enklen die nog naar Uw liefde hooren,
Zijn voor de wonden Uwer min beducht.