Zendt Gij de wereld nog geen avond toe?

Zendt Gij de wereld nog geen avond toe?
Wij zijn haar langen werkdag al zoo moe.
Wij zouden gaarne liefdes sabbat vieren,
Als Ge ons maar zeggen wilde waar en hoe.