Zielevreugd!

10/10 vroegste gedichten van Willem de Mérode


Een groote vreugd glanst in mij;
’k Vind er geen reden voor.
Ik ben zoo blij, zoo zielsblij
En ik weet niet waardoor.
Boven de donkere wereld van zorgen
Smelt met mijn ziel saam de lichtende morgen.

Geen toekomstangst verstoort mij;
Ik zié geen toekomst meer.
Geen eerzuchtsdroom bekoort mij;
Mijn ziel ziet lachend neer
Heel uit de hoogte op ’t donker beneden;
Leven en vreugde en licht is haar ’t heden.

O, lichte ziele, vraag niet:
Waardoor, waarom, waartoe?
Geniet van ’t heden; plaag niet
U-zelf, het maakt zo moe.
Zooals een vogel zijn zangen moèt geven,
Zoo moèt gij licht zijn en, licht zijnde, leven!