Zij hebben in hun leer U opgevangen

Zij hebben in hun leer U opgevangen
En als een spiegel voor zich opgehangen.
Daar zagen zij hun eigen aangezicht
En meenden dat Gij waart naar hun verlangen.