Zij zeggen: ‘wij vergeven, maar ga heen!

Zij zeggen: „Wij vergeven, maar ga heen!
Wij hebben met de zondaars niets gemeen.
Wie God verliest, wordt van Zijn volk verstooten.”
Maar de verlaatnen vinden God alleen.