Christelijk Leven

Het gaat niet om een snelle slag,
Die wordt gewonnen of verloren.
Wij moeten levenslang ‘t bekoren
Verwinnen, dag aan dag.

Men kan niet boemelen, en bidden:
O Heer, maak alles wel!
Wees gij gedurig in ons midden! –
Dat is de hel.

Want dan is Hij met zijn verschrikken
En toren ons zeer nabij.
Maak die gebroken tot hem snikken,
Troost hij.