De nieuwe ster

Met ongeduld en blind verlangen
Heeft men haar Iate komst verwacht.
Een nieuwe ster beheerscht den nacht
En blijft boven ons halfrond hangen.

En regelmatig elken dag
Verschijnt zij en de telescopen
Staan voor het jonge wonder open;
En reeds heeft een profeet gezag.

Die oorzaak en gevolgen meldde.
Het vreemde spectrum heeft ontleed,
En uit voorzeggingen vertelde:
’t Nieuw wereldplan is aanbesteed.
En allen moeten het ontgelden
Die ’t Ioochenen, want hij is wreed