Het kind

Toen zij besloten één te zijn
En bloed en leven te vermengen,
Kwam er een zachtheid in hun zengen,
Of er een zingende fontein
Koelte verstuivelde over rozen.
Hun diepste wezen, transparant,
Tot stralend licht gestolde brand,
Verscheen ’t kind, dat hen had ontboden