Invocatio

Spreek maar een woord, en ‘k zal genezen,
Geef mij uw hand, en ‘k bén gezond.
En bitterheid zal blijdschap wezen,
Kust mij uw mond.

Er is in dit gebonden leven
Slechts klank van ketenen voor mij.
Maar wilt gij mij uw liefde geven,
Dan ben ik vrij….

Ik voel de ruime winden zwaaien
Langs ’t hooge deinen van de zee,
Waarover wolken meeuwen waaien,
O, vliege ik mee!

De zon lokt ’t lawerke uit de zoden.
Hoe hunker ik in eenzaamheid
Tot mij uw blinkende oogen nooden.
Ik ben bereid.