Motto – oud minneliedje

Elisabeth Barrett
aan
Robert Browning

Ik heb u lief van hoofd tot voeten,
Zoete, zoete!
Ach, dat wij scheiden moeten.

Scheiden maakt mij den hemel rijk.
Hoe doe ik boete?:
‘k Blijf liever bij u in dit aardsche rijk.

———-

De verzenreeks, de Levensgift, door WiIIem de Mérode, werd geschreven van 14 oktober tot 2 november 1936. Er bestaan twee volledige handschriften, genummerd I en II, waarvan II het oudste is. De druk volgde handschrift I.

————-

Elckerlyc-boekjes No. 3
Uitgave Bosch & Keuning N.V., Baarn