Roode cyclamen I

Wat zeggen afkomst ons en namen?
Is een goed hart niet goed genoeg?
De bloedsdwang bindt weldadig samen
De velen, die één Ieven droeg.

De kleinen streven naast de grooten.
EIk heeft zijn deel aan llcht en Iucht.
Zij hulden de edeIate genooten
In purper, nutloos en geducht,

Want deze in maatloos machtbegeeren
(O schoonheide doem en roekIoos recht)
Laaien hun leven uit en teren
Op ’t voedsel aan ’t gemeen ontzegd,

Tot wat uit ’t donker drong naar voren
Spoorloos in donker ondergaat. –
O Groote, die U gaaft verloren.
Uw eeuwige Naam kome ons te baat.