Roode cyclamen II

Uw donkerroode vanen
Vervoeren ons als wijn.
O Heer van bloed en tranen,
Onze moed is klein.

Uw pureren oriflammen
Tegen duivel en dood
Zijn tusschen ons als stammen
Van vuur, zoo fel en groot.

Wij staan nog blind te kijken.
De vlaggen lachen schier.
O, wij kunnen alles bereiken
Onder uw banier.

Zij stormen ons voor en wenken
Ons driftig naar uw rijk
En straks groot ruischend zinken
Zij schuttend over ons lijk.

O Heer van bloed en tranen,
Uw Vrederijk is nabij.
Onze handen raken U aan, en
Zoo sterven en leven wij.