Sonnetten – I Ga maar voorbij, ga maar voorbij!

Ga maar voorbij, ga maar voorbij!
Gij hoeft tot mij niet wederkeren.
Mijn hart wil al uw liefde weren.
De dag is al gedaald voor mij.

Ik heb de deuren dicht gedaan.
Er is geen enkel licht ontstoken.
De stilte heerst hier onverbroken.
Wie klopt, zal moeten verder gaan.

Wat gaat gij talmend om mijn huis?
Ik hoor ’t geschuifel uwer voeten.
Roept gij zoo sidderend naar mij?
Of maakt de wind dit ijl geruisch?
Ik had niet op u luistren moeten.
Ga maar voorbij, ga maar voorbij!