Sonnetten – V Ik heb om uw verderf gebeden

Ik heb om uw verderf gebeden,
Omdat ik zelf verdorven ben.
Omdat ik enkel zorgen ken,
Wensch ik u enkel bitterheden.

Gij hebt uw liefde wèl bewaard!
Bezorgd een enklen drop te spillen,
Bleef de olie, die mijn pijn kon stillen,
Onnut in uwe flesch gespaard.

En als gij eens verwond zult zijn,
Wie zal de kneuzing uwer leden
Verbinden met de lieflijkheden
Van lijnwaad, oliën en wijn?

O God, ik wil mijn armoe deelen
Om uw ellende te verhelen.